Нормативно-правова база

Пожежна безпека

Допоміжні матеріали

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних заклада.

Лист МОН № 1/9-319 від 16.06.14 року Про використання Методичних матеріалівщодо організації навчання і перевірки знань,проведення інструктажів з питаньохорони праці, безпеки життєдіяльності

/Files/photogallery/DSC00406.JPG
Заняття з пожежної безпеки з дошкільниками

/Files/photogallery/Изображение 219.jpg

Куточок "Абетка життєдіяльності" в початковій школі

Конкурс малюнків протипожежної тематики


Інструктажі з працівниками:

Працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання першої медичної допомоги, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж, стихійних лих (ст. 5.1. Положення).

Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться:
- які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
- які прибули до установичи закладу освіти і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншою відповідальною особою відповідно до наказукерівника, що пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано за програмою, розробленою службою охорони праці. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником закладу освіти. (ст. 5.2.1. Положення).

Первинний інструктажз охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово),
-який переводиться з одного структурного підрозділу установи чи закладу до іншого,
- який виконуватиме нову для нього роботу, відрядженим працівникам іншої установи чи закладу освіти,
- який бере безпосередню участь у навчально-виховному процесі (ст. 5.2.2. Положення).

Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально, або з групою за змістом питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться:
- на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці,
- для решти робіт – 1 раз на 6 місяців ( ст. 5.2.3. Положення).

Позаплановий інструктаж проводиться:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці,
- при внесенні змін та доповнень до них,
- при зміні технологічного процесу, приладів та інструментів,
- при порушенні працівниками вимог з охорони праці,
- при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, для решти – понад 60 днів ( ст. 5.2.4. Положення).

Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:
- у разі ліквідації аварії або стихійного лиха,
- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження ( ст. 5.2.5. Положення).

Інструктажі з учнями, вихованцями

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу учня, вихованцяпроводиться:

1. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу понад 200 вищезазначеними службами проводитьсянавчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, які в свою чергу інструктують вихованців, учнів перед початком навчального року (ст. 5.12. Положення).

2. Первинний інструктаж з учнями, вихованцями з безпеки життєдіяльності проводиться викладачами, учителями, класоводами, вихователями, класними керівниками, тренерами, керівниками гуртків тощо:
- на початкунавчального року перед початком занять у кожному кабінеті , лабораторії, майстерні, спортзалі тощо,
- перед початком зимових канікул,
- наприкінці навчального року перед початком літніх канікул,
- а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес, пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалітощо. Учні і ихованці, які інструктуються, розписуютьсяжурналі, починаючи з 9-го класу.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Вихованці, учні, які інструктуються не розписуються про такий інструктаж (ст. 5.13. Положення).

3. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями навчального закладу:
- в разі організації позанавчальних заходів ( олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання),
- під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).

Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Кiлькiсть переглядiв: 98