НАКАЗ

03.09.2014 №200

Про організацію роботи з молодими

та малодосвідченими вчителями

З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокульнокультурної, фахової й методичної підготовки,

НАКАЗУЮ:

1. Гусельніковій І.А., Плотниковій О.М., заступникам директора з НВР:

1.1. Забезпечити умови для роботи молодим і малодосвідченим учителям:

Калмиковій Д.С., вчителю англійської мови;

Зеленській К.О., вчителю англійської мови;

Бондревій Н.Є., соціальному педагогу.

1.2. Для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих і малодосвідчених учителів спланувати роботу школи педагогічної підтримки.

До 10.09.2018

1.3. Закріпити за молодими та малодосвідченими учителями учителів-наставників:

Ракітіну Ю.В. - за Зеленською К.О., вчителем англійської мови;

Плотникову О.М. - за Калмиковою Д.С., вчителем англійської мови;

Гусельнікову І.А. - за Бондревою Н.Є., соціальним педагогом.

1.4. Організувати роботу вчителів-наставників з молодими фахівцями згідно з Положенням про наставництво.

Протягом навчального року

1.5. Забезпечити участь педагогів у роботі Школи молодого учителя.

Протягом навчального року

1.6. Підвести підсумки роботи з молодими спеціалістами на засіданні педагогічної ради школи.

Травень 2019 рік

2. Наставникам:

2.1. Розробити індивідуальні спільні плани роботи з молодими вчителями на 3 роки.

До 20.09.2018

2.2. Організувати взаємовідвідування уроків молодих та досвідчених колег.

Протягом навчального року

2.3. Звітувати на засіданні педагогічної ради ХНВК№179 про проведену роботу за навчальний рік.

До 01.05.2019

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Харківського

навчально-виховного комплексу №179 Д.А.Левітіна

Кiлькiсть переглядiв: 195