Витяг із протоколу педагогічної ради
від 31.08.2018 № 1

Голова – Левітіна Д.А.
Секретар – Плотникова О.М.
Присутні: 17
Відсутні: -

Порядок денний

2. Про переведення учнів Харківського навчально-виховного комплексу № 179 до наступного класу – доповідач Левітіна Д.А., директор ХНВК № 179

СЛУХАЛИ Левітіну Д.А., директора ХНВК № 179, яка зазначила, що керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, п. 2.9. Статуту Харківського навчально-виховного комплексу № 179 (далі ХНВК № 179), на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів перевести до наступних класів учнів 1–4-х класів.
ВИСТУПИЛИ:
2.1. Крупка Т.М., класний керівник 1-А класу, яка повідомила, що за списком в класі 32 учня.
2.2. Отенко Ю.Л., класний керівник 2-А класу, яка повідомила, що за списком в класі 29 учнів. На кінець навчального року всі учні встигають з усіх предметів.
2.3. Печериця Н.В., класний керівник 3-А класу, яка повідомила, що за списком в класі 30 учнів. На кінець навчального року всі учні встигають з усіх предметів.
2.4. Федорова А.М., класний керівник 4-А класу, яка повідомила, що за списком 32 учня. На кінець навчального року всі учні встигають з усіх предметів, успішно пройшли Державну підсумкову атестацію с української мови, українського читання та математики.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Перевести до наступних класів учнів 1-4-х класів.
2.1.1. З 1-А класу до 2-А класу 32 учня.
2.1.2. З 2-А класу до 3-А класу 32 учнів.
2.1.3. З 3-А класу до 4-А класу 28 учнів.
2.2. Перевести до 5 класу основної школи 29 учнів 4-А та відрахувати їх зі складу учнів ХНВК № 179.

Голова ___________ Левітіна Д.А.
Секретар _____________ Плотникова О.М.

Кiлькiсть переглядiв: 66