Закон України "Про охорону дитинства"

Конвенція про права дитини

Декларація прав дитини

Положення про психологічну службу системи освіти України

Положення про психологічний кабінет

Посадова інструкція практичного психолога

Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи

Примірне Положеня про методичне об'єднання практичних психологів і соціальних педагогів

Етичний кодекс психолога та етичні правила проведення досліджень

Наказ МОН України від 28.12.2006 № 864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України"

Нормативні документи (перелік), що регламентують профільну освіту в Україні

Наказ МОН України від 11.09.2009 № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі"

Наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів"

Наказ Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 "Вимоги до оформлювання документів"

Лист МОНМС України від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах"

Роз'яснення Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах

Орієнтовний графік проведення годин психолога за рекомендацією ЦППіСР КВНЗ "ХАНО"

Лист МОНМС України від 26.07.2012 № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"

Наказ МОНМС України від 19.07.2012 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року"

Лист МОН України від 06.06.2013 №1/9-413 "Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти"

Лист МОН України від 08.07.2013 №1/9-479 "Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році"

Лист МОН України від 08.07.2013 №1/9-480 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

Наказ МОН України від 06.08.2013 №1106 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року"

Лист Міністерства №1/9-374 від 25.07.2014 "Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році"

Кiлькiсть переглядiв: 75