/Files/images/одаренность.jpg Обдарована дитина

Під обдарованістю дитини розуміють вищу, ніж у її однолітків, спроможність до навчання і більш виражені творчі прояви, здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності.

Види та особливості обдарованості.

Інтелектуальна – вид обдарованості, який забезпечує швидке оволодіння основними поняттями, запам’ятовування та зберігання інформації. У дитини відзначається гострота мислення, спроможність практичного застосування знань, високий розвиток пізнавальних мотивів.

Академічна – вид обдарованості, який проявляється в успішності вивчення окремих навчальних предметів. Ця обдарованість є більш частковою, вибірковою.

Творча – це особливий вид обдарованості, який породжується або здатністю продукувати, висувати нові ідеї, винаходи, або здатністю блискуче виконувати, використовувати те, що вже створено, відзначається високий показник оригінальності, гнучкості та швидкості мислення.

Лідерська (соціальна) – виняткова здібність встановлювати зрілі конструктивні взаємини з іншими людьми, тобто здатність розуміти, ладнати з іншими, співчувати. Такі діти відзначаються акуратністю в зовнішньому вигляді, зайнятістю в різних заходах і позитивним внеском в них.

Художня – вид обдарованості, яка забезпечує високі досягнення в галузі художньої творчості і виконавської майстерності в музиці, живопису, літературі, акторському мистецтві, виявлення зацікавленості до візуальної інформації, розвиток випереджувальних умінь.

Психомоторна – вид обдарованості, у якій виявляється зацікавленість до діяльності, яка вимагає точної моторики; володіння гарною зорово-моторною координацією; цікавість до руху (біг, стрибки, лазіння); наявність широкого діапазону руху; гарне утримання рівноваги при виконанні рухових вправ; високий рівень основних рухових навичок; володіння винятковою фізичною силою.

В роботі з обдарованими дітьми є певні особливості.

Поради вчителям щодо роботи з обдарованими дітьми.

- Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну самооцінку.

- Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.

- Дотримуйтеся порядку й дисципліни. Обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

- Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.

- У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

- Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.

- Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.

- Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

Поради батькам щодо розвитку обдарованої дитини

- Відповідайте на запитання дитини якомога більш терпляче і чесно. Серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

- Відведіть дитині куточок у кімнаті, що призначений винятково для творчих занять.

- Демонструйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення. Надавайте, дитині можливість виявляти турботу.

- Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

- Привчайте дитину самостійно мислити.

- Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

- Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

- Уважно ставтеся до потреб дитини.

- Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

- Дозволяйте дитині брати участь, у плануванні сімейного бюджету.

- Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

- Вчіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

- Спонукайте дитину вчитися розв'язувати проблеми самостійно.

- Допомагайте дитині бути особистістю.

- Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

- Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.

Кiлькiсть переглядiв: 133